tolatokurt tolatokurt kurt-elhn005 kurt-elhn005
Item Number: ST-810-12V Item Number: ST-810-24V Item Number: ELHN005 Item Number: ELHN006
Reversing horn12V Bright Ride (on stock) Reversing horn 24V Bright Ride (on stock) Horn 12V Volume range: 490 Hz, ø 110mm (available) Horn 24V Volume range: 490 Hz  ø 110mm (available)
kurt-elhn005 kurt-elhn005 kurt-elhn013 kurt-elhn013
Item Number: ELHN007 Item Number: ELHN008 Item Number: ELHN013 Item Number: ELHN014
Horn 12V Volume range: 400Hz  ø 110mm (available) Horn 24V Volume range: 400HZ ø 110mm (available) Horn 12V Volume range: 490Hz ø 110mm szettben (available) Horn 24V Volume range: 490Hz ø 110mm szettben (available)
kurt-elhn001 kurt-elhn001 kurt-elhn001 kurt-elhn001
Item Number: ELHN001 Item Number: ELHN002 Item Number: ELHN003 Item Number: ELHN004
Horn 12V Volume range: 435Hz ø 91mm (available) Horn 24V Volume range: 435Hz ø 91mm (available) Horn 12V Volume range: 335Hz ø 91mm (available) Horn 24V Volume range: 335Hz ø 91mm (available)
kurt-elhn015
Item Number: ELHN015
Horn set 12v (available)

Comments are closed.

Nyelvek / Languages