c04-hc01 c04-hc02 c04-hc04 c04-hc05
Item number: C04-HC01 Item number:C04-HC02 Item number:C04-HC04 Item number:C04-HC05
1/2″ / 7-13mm stainless steel 5/8″ / 7-16mm stainless steel 7/8″ / 10-23mm stainless steel 1″ /13-26mm stainless steel
c04-hc06 c04-hc07 c04-hc08 c04-hc10
Item number:C04-HC06 Item number:C04-HC07 Item number:C04-HC08 Item number:C04-HC10
1 1/6″ / 13-27mm stainless steel 1 1/4″ / 16-32mm stainless steel 1 1/2″ / 19-38mm stainless steel 2″ / 32-51mm stainless steel
c04-hc12 c04-hc13 c04-hc15 c04-hc16-23
Item number:C04-HC12 Item number:C04-HC13 Item number:04-HC15 Item number:C04-HC16
2 1/2″ / 40-63mm stainless steel 2 3/4″ / 46-70mm stainless steel 3 1/4″ / 59-82mm stainless steel 3 1/2″ / 65-89mm  stainless steel
c04-hc16-23 c04-hc16-23 c04-hc16-23 c04-hc16-23
Item number:C04-HC18 Item number:C04-HC20 Item number:C04-HC21 Item number:C04-HC23
4″ / 78-102mm stainless steel 4 1/4″ / 84-108mmstainless steel 4 3/4″ / 91-120mm stainless steel 5 1/2″ / 118-140mm stainless steel

Comments are closed.

Nyelvek / Languages